Friday, May 18, 2007

Hamro hara bhara Hostel

Hamro hara bhara Hostel

Sunday, May 13, 2007

Mess Account Status of Baishakh (M.Sc. Hostel)

dear friends click on the image below and find out your account status.


Friday, May 11, 2007

Dear new Hostle basiharu......2063 Batch students...
We are going to reform our Hostel committee very soon. Most probably after our final exam,the new comittee will be formed. Please deliver about our hostel blog to all of Hostel friends. Plz..visit our blog and share your feeling in the blog..............We are going to calculate the monthly dinner cost from 2064/01/02 to 2064/01/29..Plz pay the monthly charge for your dinner and get free from negative factor.


Hostel Committee..
Him Jyoti Thapa (Member)


Heyeee..Dear Chetan Sir...

CONGRATULATION FOR YOUR MARRIED LIFE.

Ani Naya life suru bhayepachhi Hostel lai aba Bida ho??

Tuesday, March 06, 2007

Bye Bye

Farewell for 2061Batch and Welcome for2063Batch
Helping Hand
Deepak Bhardwaj - Rs 1500
Rajkumar Dahal - Rs 1500
Tej Raj Thapa(waredn Sir) - Rs 1000
Thank you !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Saturday, February 24, 2007

बधाई !!!!!!!!!!!!

बधाई !!!!!!!!!!!!
सम्पुर्ण MSc सिधाएर आफ्नो गन्तब्य तिर जान लाग्नु भएका senior हरुलाई हार्दिक बधाई बिदाई को दिन किन यति नरमाइलो हुन्छ? मिलन पछि बिछोड , यो त ऋतिको नियम हो भन्दै चित्त बुझाउन परेको छ WE MISS U.............हरी दाई लाई बधाई अनी धन्यबाद पनि, Msc in Renewable Energy मा Top गर्नु भएकोमा अनी धन्यबाद आजको पार्टिको लागि यो कदम कसैको लागी राम्रो सबक हुनसक्छ

बुढो बाघ

बुढो बाघ
यो सालको sport week मा बुढो बाघ र तन्देरी स्यालको कथा याद आयो Volleyball मा semifinal सम्म पुगेर समयको अबाभले छोड्नु पर्यो FSU 11 लाई हराउनु मा हाम्रै बुढा बाघ हरुको कमाल देखीयो long jump, volly ball, football, cricket वा Tug of war जुन सुकै बीधा मा पनी हम्रा बुढा बाघ कम छैनन