Saturday, February 24, 2007

बुढो बाघ

बुढो बाघ
यो सालको sport week मा बुढो बाघ र तन्देरी स्यालको कथा याद आयो Volleyball मा semifinal सम्म पुगेर समयको अबाभले छोड्नु पर्यो FSU 11 लाई हराउनु मा हाम्रै बुढा बाघ हरुको कमाल देखीयो long jump, volly ball, football, cricket वा Tug of war जुन सुकै बीधा मा पनी हम्रा बुढा बाघ कम छैनन
1 comment:

Him Jyoti said...

Baba k saro hau?Jitna chahi k jiteko ho ?Hamra 7 dal ka Netaharule GP Koiralako gharma haath uthaka jasto dekhiyo ta?Deepak sir,Shekhar ji...Tug of war ta maile pani jiteko ho ni..khoi ta mera phota?